SW/WS/770047. Gennemset af Amway | ©Way to life - 2008

Vattenbehandling

En revolution inom vattenbehandling (vattenfiltrering). Eliminerar mer än 99,99 % av de vattenburna sjukdomsframkallande bakterier och virus som finns i dricksvattnet. Alla vet att vatten är livsviktigt. Men många är inte medvetna om den viktiga betydelse som vatten har för nästan alla organ och funkioner i vår kropp. Vatten gör mer än att bara uppehålla liv. Det kan faktiskt förbättra vår hälsa, vår fysiska kondition och till och med vårt utseende. eSpring Water Treatment System  - Dödar 99,9999 procent av alla bakterier. - Dödar 99,99 procent av alla virus. - Eliminerar 99,95 procent av alla cystor. - Eliminerar över 140 hälsovådliga föroreningar, inklusive biprodukter från desinficering, många bekämpningsmedel, bly, kvicksilver och radon. - Lättinstallerat - Fungerar väl vid alla vattentryck för hushåll, från väldigt lågt (103,4 kPa) till väldigt högt tryck (862 kPa). Många system förbättrar vattnets utseende och smak. Men mycket få system kan dessutom reducera halten av skadliga ämnen och nästan inga system kan effektivt avlägsna vattenburna bakterier och virus. eSpring Water Treatment System gör båda delarna. Det avlägsnar effektivt över 140 olika potentiell hälsofarliga förorenande ämnen och förstör mer än 99,99 % av potentiella sjukdomsalstrande vattenburna bakterier och virus i dricksvattnet.
SW/WS/770047. Gennemset af Amway | ©Way to life - 2008

Vattenbehandling

En revolution inom vattenbehandling (vattenfiltrering). Eliminerar mer än 99,99 % av de vattenburna sjukdomsframkallande bakterier och virus som finns i dricksvattnet. Alla vet att vatten är livsviktigt. Men många är inte medvetna om den viktiga betydelse som vatten har för nästan alla organ och funkioner i vår kropp. Vatten gör mer än att bara uppehålla liv. Det kan faktiskt förbättra vår hälsa, vår fysiska kondition och till och med vårt utseende. eSpring Water Treatment System  - Dödar 99,9999 procent av alla bakterier. - Dödar 99,99 procent av alla virus. - Eliminerar 99,95 procent av alla cystor. - Eliminerar över 140 hälsovådliga föroreningar, inklusive biprodukter från desinficering, många bekämpningsmedel, bly, kvicksilver och radon. - Lättinstallerat - Fungerar väl vid alla vattentryck för hushåll, från väldigt lågt (103,4 kPa) till väldigt högt tryck (862 kPa). Många system förbättrar vattnets utseende och smak. Men mycket få system kan dessutom reducera halten av skadliga ämnen och nästan inga system kan effektivt avlägsna vattenburna bakterier och virus. eSpring Water Treatment System gör båda delarna. Det avlägsnar effektivt över 140 olika potentiell hälsofarliga förorenande ämnen och förstör mer än 99,99 % av potentiella sjukdomsalstrande vattenburna bakterier och virus i dricksvattnet.